Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceBudoucí čas v angličtině

Obsah:

základní přehled

will

going to

budoucnost přítomným

koktejl budoucích časů

budoucí čas průběhový

budoucnost jinak I

budoucnost jinak II

cvičeníZítra bude pravděpodobně letadlo určitě odlétat v 6:30 hodin možná někdy

Stejný blábol z českých tvarů pro budoucnost se dá vytvořit v angličtině, když se jako první nesleduje význam sdělení. Také angličtina má 3 hlavní způsoby podle míry pravděpodobnosti, s jakou událost nastane.

1. Možná se to stane

I will visit the doctor.

Teď mě to napadlo, protože mě zrovna píchlo v koleni. Také tam nakonec nikdy jít nemusím. Zatím o tom jen uvažuji.

Významový překlad např. "Asi (někdy) půjdu k doktorovi."

2. Skoro určitě se to stane

I am going to visit the doctor tomorrow.

Jsem už rozhodnutý s tím kolenem k doktorovi zítra zajít. Ještě se ráno uvidí, ale je skoro jisté, že tam zítra půjdu.

Významový překlad např. "Zítra mám v plánu si zajít k doktorovi."

3. Určitě se to stane

I am visiting the doctor tomorrow.

Je to napevno. Doktorovi jsem zavolal a objednal se. Jen něco velmi neočekávaného by muselo zabránit tomu, abych u doktora zítra nebyl.

Významový překlad např. "Zítra jsem u doktora.", "Zítra mám doktora." i "Zítra jdu určitě k doktorovi." Cokoliv, co budete vnímat, že zítra jdete na 100% k doktorovi.

Když si významově dáme ty tři způsoby pod sebe, tak nám vyjde:

  • Asi půjdu k doktorovi (někdy).
  • Zítra si zajdu k doktorovi (je to skoro jisté).
  • Zítra jsem u doktora (na 100%).

Tak to bude vnímat angličan, podle toho, jaký tvar vyberete. Proto není možný doslovný překlad, ale vždy je nutné jako první sledovat význam sdělení.

K tomu slouží anglické tvary vyjádření budoucnosti. K zpřesnění významu. V češtině k zpřesnění významu používáme různé přílepky (asi, snad, možná, určitě…), proto máme tendenci do angličtiny takové přílepky cpát. Zbytečně. Jejich význam tam za nás nacpe tvar budoucího času.

Poznámka k příkladům:
V hovorové češtině se k doktorovi "chodí", u doktora "jsme" nebo "budeme",
v angličtině se doktor většinou navštěvuje = "to visit".will

"Will" je pro české studenty synonymem pro vyjádření budoucnosti. Nelze tedy říci, že by použití "will" nějak opomíjeli. Na všechno ale nestačí. Hodí se ve významu budoucnosti ne zcela jasné, méně konkrétní, spontánní, bez výraznější historie.


I will visit the doctor.

Půjdu asi k doktorovi.

Trochu mě píchlo v koleni, tak jsem to řekl. Ale zase to tak moc vážně nemyslím a možná na to za chvíli i zapomenu. V podstatě jsem to jen tak plácnul.


I will help you.

Já ti pomůžu.

Potkal jsem kamarádku na schodech jak vleče krabici. Nijak jsem to dopředu nepromýšlel a spontánně jsem zareagoval na vzniklou situaci.


Wow, I’ll buy it.

Jé, to si koupím.

Jdu kolem obchodu a něco se mi zalíbí ve výloze. Rozhodnutí k nákupu vzniklo v této chvíli. Než jsem to zahlédl, tak jsem o tom ani neuvažoval.


I'll call you tomorrow .

Zítra ti zavolám.

Povídám si s kamarádem a z hovoru vyplynulo rozhodnutí, že by bylo dobré si zítra zavolat. Před hovorem jsme ani jeden nevěděli, že si něco takového domluvíme.


She will probably study French.

Bude pravděpodobně studovat francouštinu.

Zatím o tom jen uvažuje. Nic konkrétního pro to ještě neudělala a pouze se o tom párkrát zmínila.


Budoucí čas s WILL, někdy také nazývaný budoucí čas prostý se tvoří takto:

ZÁJMENO + WILL + INFINITIV
Ve všech osobách jednotného i množného čísla je tento tvar stejný.

Tento tvar se v běžné řeči zkracuje:
I will = I'll, she will = she'll, he will = he'll, it will = it'll, we will = we'll, you will = you'll, they will = they'll


Otázka pro budoucí čas prostý:

WILL + ZÁJMENO + INFINITIV

Will you wait for me?

Počkáš na mě?


Zápor pro budoucí čas prostý:

ZÁJMENO + WILL + NOT + INFINITIV

Tento tvar se v běžné řeči zkracuje:
I will not = I won't, she will not = she won't, he will not = he won't, it will not = it won't, we will not = we won't, you will not = you won't, they will not = they won't

I will not go there. = I won't go there.

Nepůjdu tam.

going to

Ve srovnání s "will" má "going to" větší váhu. Za "going to" stojí již nějaké předcházející přemýšlení, rozhodnutí, fakta.

Když Angličan uslyší "going to", tak mu to významově zní, jako když v češtině řeknete:

"hodlám / mám v plánu / vypadá to, že/ zdá se, že / je skoro jisté / chystá se / jsem rozhodnutý" apod.


I am going to visit the doctor tomorrow.

Zítra půjdu k doktorovi.

Něco mě nějaký čas trápí. Stále jsem to odkládal a nyní jsem se rozhodl, že s tím chci od zítra něco dělat.


I am going to call him tomorrow.

Zavolám mu zítra.

Za rozhodnutím nezavolat dnes nebo pozítří, ale právě zítra stojí nějaká "historie", která mě k takovému jednání dovedla.


I am going to help him.

Pomohu mu.

Kamarád mě požádal o pomoc. Řekl jsem mu, že si to rozmyslím. Nyní jsem dospěl k rozhodnutí, že mu pomohu.


I am going to buy it.

Koupím si to.

Nějaký čas jsem přemýšlel, jestli si něco koupím. Nyní jsem se rozhodl.


They are going to break up.

Ti se rozejdou.

Byl jsem svědkem, jak se nějaký pár již několikrát pohádal. Proto se mi zdá, že jim vztah dlouho nevydrží.


She is going to study French.

Bude studovat francouštinu.

Již pro to něco udělala. Je příhlášená na příjímací zkoušky a učí se na ně.

Vyjádření budoucnosti pomocí "going to" se tvoří:

TO BE + GOING TO + INFINITIV

TO BE zastupuje tvary zájmena a slovesa být = I am, You are, He is, She is, It is, We are, You are, They are.


Otázka pro vazbu to be going to:

TO BE v otázce + GOING TO + INFINITIV

TO BE v otázce se tvoří otočením pořadí zájmena a slovesa být = Am I, Are you, Is he, Is she, Is it, Are we, Are you, Are they.

Are you going to buy it?

Koupíš si to?


Zápor pro vazbu to be going to:

TO BE + NOT + GOING TO + INFINITIV

I am not going to buy it.

Nebudu si to kupovat.

V hovorové řeči lze namísto "to be going to" slyšet i slangový tvar:
"zkrácený tvar to be + gonna".

I am going to call him tomorrow. = I'm gonna call him tomorrow.


I am going to buy it. = I'm gonna buy it.


přítomný čas ve službách budoucnosti

Uf, přítomný čas pro budoucnost. Co si ti Angličani ještě nevymyslí. My to ale máme v češtině také.

Když řeknete:
"Odjíždím.", tak významově každý pochopí, že je to právě teď. Gramaticky použijete přítomný čas.

Když řeknete:
"Odjíždím zítra.", tak každý pochopí, že odjíždíte zítra (mluvíte o budoucnosti) a přitom sloveso je stále v přítomném čase.

Stejný mix přítomnosti s budoucností používá angličtina. Když je něco předem určeno, je to "na tutovku", tak na takovou budoucnost je v angličtině přítomný čas. Prostý nebo průběhový.


PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

A) Budoucnost, kterou nemohu ovlivnit a souvisí s nějakou časovou zákonitostí, jako jsou jízdní řády, odlety letadel, svátky, programy tv, kin, divadel, pracovní porady apod.

The train arrives at 6.30 in the morning.

Vlak přijíždí v 6.30 ráno.


When does Soukalova's race start?

Kdy startuje Soukalová?


PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

B) Budoucnost, kterou jsem ovlivnil - podílím se na jejím uspořádání

I am visiting the doctor tomorrow.

Zítra jdu k doktorovi.

Chtěl jsem jít na preventivní prohlídku. Zavolal jsem doktorovi a jsem objednaný právě na zítra.


I am having lunch with George today.

Dnes budu obědvat s Jirkou.
(= Dnes obědvám s Jirkou)

S Jirkou jsme se tak oba dohodli, on o tom ví, je to naplánované a dohodnuté.


I'm meeting my sister at the airport tomorrow.

Setkám se se sestrou zítra na letišti.

Vím s jistotou, že sestra zítra na letišti bude, ona ví, že přijedu, je to naplánované a dohodnuté.

TIP:
Tento čas se vám taky bude hodit, když budete chtít vyjářit, že již něco nehodláte měnit. I když by to bylo možné. Vy jste se ale tak rozhodli a nehne s vámi ani pár volů.

How about going there on foot?

Půjdeme tam pěšky?

No. I am taking a taxi..

Ne. Já pojedu taxíkem.


Co nás mate

V češtině jsme schopni uvažovat stejně jako v angličtině.
Odjíždím. - I am leaving.
Odjíždím zítra. - I am leaving tomorrow.

Jenže, jenže, jenže ...

V češtině to ale není jediný způsob, jak se v této situaci vyjadřujeme. S klidným svědomín řekneme "Zítra odjedu." nebo "Zítra budu odjíždět." a význam se nezmění. A to je bod, který je zodpovědný za většinu chyb. Slyšíme "odjedu" nebo "budu" a už se nám na rty dere to klasické, pro budoucí čas zafixované, "will".

Angličtina je mnohem striknější. Pro tuto situaci má jen jeden způsob vyjádření. Žádné "budu odjíždět" nebo "odjedu". Jen "odjíždím".

Opět si neodpustíme zdůraznit. Nepřekládejte slova, vnímejte významy.Všechno pěkně dohromady

Máte za sebou tři způsoby vyjádření budoucnosti v angličtině. V hovorové řeči jsou to ty nejpoužívanější. Také víte, že chytit se do pasti doslovného překladu by bylo osudové. Už se soustředíte jen na význam sdělení.

Pojďme si poskládat všechny tři způsoby do dvouvětného dialogu. V supermarketu potkáte kamarádku, a ta se vás zeptá, co tam děláte.


- I am going to buy some gift for Jane. Will you join me?

- Sorry, but I can't. I am meeting Chris, we are going to go to the cinema. It starts in one hour.

- Mám v plánu koupit Janě nějaký dárek. Nechceš ho vybrat se mnou?

- Promiň, nemohu. Mám domluvenou schůzku s Chris. Jdeme do kina. Začíná to za hodinu.


Tak si to zopakujme:

I am going to buy
Rozhodnutí koupit Janě dárek vzniklo dříve (má již historii). S tím plánem jsem do supermarketu přišel.

Will you join me?
Návrh, aby se kamarádka přidala vznikl, až když jsem jí potkal. Jde o spontánní nápad. Žádná historie za tím není.

I am meeting Chris
Ona však nemůže, protože má "na tutovku" schůzku s Chris. Je to domluvené, pevně dané. Zároveň tím vyjadřuje, že nehodlá plán měnit.

we are going to go to the cinema
Mají v plánu jít do kina. Není to úplně na 100%, ale tak se domluvily, takže tam pravděpodobně půjdou.

It starts in one hour.
Kino začíná za hodinu, což je pevně dáno a ona to nemůže nijak ovlivnit.


Někdy se vám může zdát, že je těžké se rozhodnout, kam významově příslušný čas patří. Stejně jako v životě neexistuje ostrá linka, která by některé situace oddělovala.

Nic se tedy nestane, když někdy použijete:
"I am meeting Chris" nebo "I am going to meet Chris".
Nakonec záleží na vás, jak to cítíte.

Druhá strana určitě pochopí, o co jde.

Jde tedy spíše o to, nebýt úplně mimo.
Třeba: "It will start at six." by angličana dost tahalo za uši.

will be -ing

Možná tak trochu do počtu, ale v hovorové mluvě se tento čas také hodí. Použijte ho v případě, když budete chtít vypíchnout konkrétní okamžik v budoucnosti.
This time next Monday I will be leaving Prague.

Příští pondělí touto dobou budu odjíždět z Prahy.


She will be studying French from September.

Od září bude studovat francouštinu.


On Monday afternoon I will be playing tennis with Paul from 4pm to 6pm.

V pondělí odpoledne budu od 16.00 do 18.00 hrát s Pavlem tenis.


I will be waiting for you when your plane arrives.

Budu na tebe čekat, až přistanete.


I will be waiting for you there.

Budu tam na tebe čekat. (Už tam budu až přijdeš.)

Gramatika tento čas v angličtině nazývá budoucí čas průběhový, který se tvoří:

ZÁJMENO + WILL + BE + -ING
Ve všech osobách jednotného i množného čísla je tento tvar stejný.


Otázka pro budoucí čas průběhový:

WILL + ZÁJMENO + BE + -ING

Will you be waiting for me there?

Budeš tam na mě čekat?


Zápor pro budoucí čas průběhový:

ZÁJMENO + WILL + NOT + BE + -ING

I will not (=I won't) be waiting for you there.

Nebudu tam na tebe čekat.budoucnost jinak I

Budoucí čas v angličtině není jediným způsobem, jak vyjádřit budoucnost. V češtině a angličtině existují slovesa, která v sobě již budoucnost obsahují. Pak máme s vyjádřením budoucnosti vystaráno. Jsou to hlavně:


would like - rád bych, chtěl bych

We would like (=We'd like) to come earlier and stay longer.

Rádi bychom přijeli dříve a zůstali déle.


I would like (=I'd like) to visit the doctor tomorrow.

Rád bych zítra zašel k doktorovi.


to want - chtít

George wants to buy a new car.

George si chce koupit nové auto.


Why do you want to leave next week?

Proč chceš odjet příští týden?


to plan - mít v plánu, plánovat

We plan to go to France for our holidays.

Plánujeme jet na dovolenou do Francie.


What are you planning to do in the afternoon?

Co plánuješ (budeš) dělat odpoledne?


TIP: Tato slova vás často mohou vytáhnout z bryndy, když chcete vyjádřit budoucnost a nemáte jistotu, jaký budoucí čas použít. V češtině je pocitově vnímáte stejně a jste schopni rozlišit jejich rozdíly (plánuji nebo rád bych atd.).

Pokud budete mluvit o lidech (vlak, letadlo nebo počasí neumí něco chtít nebo plánovat), tak je mnoho situací, kdy vám tato slova pohodlně nahradí "to be going to" nebo "will". Jen pro budoucnost "na tutovku" žádná taková slova nejsou.

What does she plan to do next year?

Co plánuje (bude) dělat příští rok?

She would like to go to university.

Ráda by šla (asi půjde) na universitu.

budoucnost jinak II

V závěrečné díle dorazíme slovesa, která nám pomohou nahradit budoucí čas:


may/might, could - možná, mohl bych


I'm not sure I'll go to the party. I may be away.

Nejsem si jist, jestli půjdu na večírek. Možná budu pryč.


I may/might stay at home tonight, or I may/might go to the cinema.

Večer budu možná doma nebo možná půjdu do kina.


I may/might be watching TV tonight.

Možná se budu dívat večer na televizi.


She might take the bus to get home

Možná pojede domů autobusem.


Prepare something to eat. He might be hungry when he comes home.

Připrav něco k jídlu. Možná bude mít hlad, až přijde domů.


We may not be able to go there.

Možná tam nebudeme moci přijít.


We could go for a walk now and then have dinner.

Mohli bychom se projít a pak si dát večeři.


Could I borrow your pen?

Mohl bych si půjčit tvé pero?


It might/could rain tomorrow.

Zítra možná bude / by mohlo pršet.TIP: Tato slovesa nám občas nahánějí hrůzu a tak se uchylujeme při vyjádření nejisté budoucnosti ke slovíčku "maybe".

Maybe I'll go to the party = Možná půjdu na večírek.

V reálné angličtině se "may/might,could" používají více než "maybe". Tak je dobré o nich pro začátek alespoň vědět a později je do svého projevu zapracovat.should - měl by

When will you come here?
We should be there in 30 minutes.

Kdy sem dorazíte?
Měli bychom tam být za 30 minut.


When should I wait for you?
The performance should be over by eight o’clock.

Kdy bych na tebe měl počkat?
Představení by mělo končit do osmi.


What do you plan to do in the afternoon?

Co plánuješ na odpoledne.

Phew, I should change oil in my car.

Ále, měl bych v autě vyměnit olej.


TIP: V češtině i angličtině je tento způsob vyjádření budoucnosti totožný. Žádné problémy nám tedy nečiní, jen si na něj ve správnou chvíli vzpomenout.


May, might, could, should patří gramaticky mezi modální slovesa.

Jejich použití se při vyjádření budoucnosti řídí stejnými gramatickými pravidly jako kdekoliv jinde.Kam zmizelo "shall" ?

Dříve se v prvních osobách používalo "shall". Dnes ho však již téměř zcela nahradilo "will" a na "shall" zbyla hlavně otázka co mám/máme udělat.Shall I call you a taxi?

Mám ti zavolat taxíka?


Shall we come earlier?

Máme přijít dříve?

Kde číhá nebezpečí

Přehled vyjádření budoucnosti v angličtině je u konce. Pokud ale chcete mluvit, tak jste na začátku.

To má před sebou každý student angličtiny. Chce si udělat jasno. Na to jsou přehledy a tabulky. Nic proti nim. Časy, podmiňovací způsob, modální slovesa. Jak je tu všechno krásně zmalováno.

Nastane nával radosti, že vše pochopil. Zkouší uplatnit vzorové příklady v praxi. V cvičeních ok, ale při mluvení nic.

Modří už asi vědí. Pokud ne, tak pojednání o tom, jak odstartovat mluvení je zde. Jestli to nechcete číst, přijďte na info schůzku.

Je to jasné? Tak tady máte dialogy, nahrávky a plán poslechů


A

1) Hi, you look awful, what’s wrong with you?
2) Well, I don’t feel very well. I’m seeing my doctor tomorrow.
3) Is it your back again?
4) Yes. I’m going to be the first one there in the morning. My doctor starts at 8.
5) I will give you a lift. You can’t go there on your own.
6) That’s kind of you. It will help me a lot. Thank you. But what about your work? You are so busy these days.
7) Don’t worry, I will bring my notebook and I’ll be working, while I am waiting for you. It is no problem.


1) Ahoj, vypadáš příšerně? Co je s tebou?
2) No,moc dobře mi není. Zítra jsem objednaný k doktorovi.
3) Zase ty tvoje záda?
4) Jo, chci tam být zítra první. Doktor začíná ordinovat v 8.
5) Já tě odvezu. Nemůžeš tam jet sám.
6) To je od tebe hezké.. To mi hodně pomůže. Děkuji. Ale co tvoje práce? Máš toho teď tak moc.
7) S tím se netrap, vezmu si notebook a budu pracovat, když na tebe budu čekat. Nic se neděje.


B

1) How was your holiday in Greece?
2) It was just perfect. I’m going to spend some more time there this year.
3) Lucky you! Can you take more holiday?
4) My holiday has been already planned. I am taking a week off in August.
5) I might go with you. I haven’t been there yet. And I still have a week of holiday left.
6) Ok. Think it over. I’ll be working till August 10, and then I want to go back to my dream land.
7) Ok, I will let you know.

1) Tak jaká byla dovolená v Řecku?
2) Prostě dokonalá. Ještě tento rok to zopakuji.
3) Ty jsi klikař! To si můžeš vzít další dovolenou?
4) Mám to už naplánované. Beru si týden volna v srpnu.
5) Možná pojedu s tebou. Ještě jsem tam nebyl. A pořád mi zbývá týden dovolené.
6) Dobrá, promysli to. Do 10. srpna budu v práci a pak se chci vrátit do země mých snů.
7) Ok, dám ti vědět.


C

1) Are you at home tomorrow? I would like to talk to you.
2) Sorry, I am leaving for holiday to the Alps. I’ll be skiing and relaxing for the whole week. What do you need?
3) I am going to make a surprise party for Jane and I need some advice. It is her birthday next week.
4) Well, we could meet today in my office at 5. Will you make it?
5) Ok, I have a meeting at 3 but I should make it.

1) Jsi zítra doma? Chtěl bych s tebou mluvit.
2) Lituju, zítra odjíždím na dovolenou do Alp. Celá týden budu jen lyžovat a odpočívat. Co potřebuješ?
3) Mám v plánu uspořádat pro Janu večírek jako překvapení a potřebuju poradit. Příští týden má narozeniny.
4) No, mohli bychom se sejít dnes v 5 v mé kanceláři. Stihneš to?
5) Ok, ve tři mám schůzku, ale měl bych to stihnout.


D

1) Shall I call you a taxi? It’s late, you are going to miss your train.
2) You are right. The train leaves at 2 p.m., I have only 30 minutes left.
3) But we still have a lot to do. When do you plan to finish it? It should be ready by Monday.
4) I will look at the documents on the train and call you from my office. Anyway, I’ll be working all weekend, so it’s no problem.

1) Mám ti zavolat taxi? Je pozdě, zmeškáš vlak.
2) Máš pravdu, Vlak jede ve dvě. Mám už jenom půl hoďky.
3) Ale ještě nám toho zbývá hodně. Kdy to plánuješ dokončit? Do pondělka by to mělo být hotové.
4) Podívám se na ty dokumenty ve vlaku a zavolám ti z kanceláře. Stejně budu celý víkend pracovat, tak o nic nejde.Audio a přepisy


TIP: Dvakrát si poslechněte audionahrávky s přepisem v ruce. Uvědomte si, do jaké situace daný budoucí čas patří a konec. Přepis odložte.

Plán poslechů


Datumy se přepočítávají každý den. V den, kdy budete chtít začít s poslechem navštivte tuto stránku a datumy si poznamenejte. Při poslechu se soustřeďte na vyjádření způsobu budoucnosti a uvědomujte si význam situace. Neflákejte to. V den poslechů poslouchejte 5x.

23. Října 2017

SSL certifikát

Grammar corner Kontakt       Obchodní podmínky       Ochrana osobních údajů       O cookies