+420 603 201 323 (Po-Pá 10-16h)


Jak intenzivní výuka probíhá - rozdělíme si úkoly

1. Společně

studentka s notebookem studenti v učebně lektorka u tabule

Pracujete s lektory v docházkových kurzech nebo z domova. Tato fáze slouží k pochopení probírané látky, slovní zásoby, výslovnosti a gramatických jevů.

Do této chvíle vám může výuka připomínat běžný kurz. Žádné převratné experimenty se nekonají. Stejně byste neměli šanci si vše zapamatovat hned. Tím "rodinným stříbrem" z této čtyřtýdenní fáze jsou ale práce studentů, které slouží jako nenahraditelný základ pro tvorbu audionahrávek.


LEKCE 1
LEKCE 2
LEKCE 3
LEKCE 4
LEKCE 5
LEKCE 6

2. Teď je řada na nás

lektorka opravuje kurzy anglictiny mluvčí namlouvá audionahrávky

Lektor a dvojjazyční mluvčí vaše práce průběžně zpracovávají a vytvářejí z nich učební texty. Následně rodilí mluvčí tyto texty namluví.3. Neskončete v polovině, dotáhněte to do konce

Dostávají se vám do rukou audionahrávky i s jejich přepisem v angličtině a češtině.
studentka poslouchá audionahrávky angličtiny

Následuje poslech podle individuálního plánu

Tuto intenzivní čtyřtýdenní fázi poslechů nelze podcenit. Naopak. To je tím, k čemu vše směřuje. V této chvíli se vám začne dostávat angličtina "pod kůži", zautomatizujete si a zafixujete mnoho slovních spojení a obratů, což je předpoklad pro rychlou, automatickou reakci při mluvení.

Nyní se rozhoduje, jak moc se vám angličtina zažere do paměti. Stejně jako v zahraničí.


Vyzkoušejte si sami. Pak se rozhodněte

Přijďte a odnesete si vzorovou lekci a audionahrávky ZDARMA

Rezervujte si místo. Vyberte město a vyplňte kontaktní údaje. Děkujeme.

Antispam 
1+6=

Časy, kudy na pobočky atd.
Proč přijít na informační schůzku


" Zatím tomu rozumím, ale je poslech tak zásadní? Vždyť kurzy mají být zaměřeny na mluvení. Nějak mi to stále nesedí. "

Správná otázka. Ve všeobecném povědomí je stále představa, že poslech by měl být spojen s aktivitami, při kterých se procvičuje porozumění. Znáte to. Učitel nebo lektor pustí jednou, dvakrát audionahrávku. Pak se ptá, co bylo jejím obsahem. Audinahrávka je často namluvena rychle a většina ji téměř nerozumí. To vyvolá u studentů frustraci, že rodilému mluvčímu stejně rozumět nelze. Stejného přesvědčení spolehlivě dosáhnou, když se jim dvakrát za rok pustí film v originále.

Z takto prováděných poslechů se proto stala nejméně oblíbená aktivita. Studenti se raději v zoufalství vrací ke slovíčkům i ke gramatice. Nebo raději mluví. Z poslechů se stal zlý pán, i když pro rozmluvení je to ten nejvěrnější sluha.

Většina studentů nahrávky pro výuku mluvení totiž nikdy neslyšela. Když už poslouchají, tak nemají moc na výběr. Zbývají jim texty v angličtině z internetu, seriály v originále, zahraniční vysílání rádií apod. U toho dlouho nevydrží, protože žádná z těchto možností nesplňuje základní pravidla pro výuku mluvení:

a) textům je třeba zcela rozumět, každému slovu
b) texty musí být optimálně dlouhé
c) audionahrávky musí být namluveny v pomalém tempu
d) texty musí splňovat podmínku, že se daná slova vyskytují několikrát v různých významech a gramatických tvarech (tzv. ”křížový poslech”)
e) audionahrávky musí být pouze od rodilých mluvčích
f) neopakovat náhodně, ale ctít křivku zapomínání
g) k textům je potřeba mít co nejbližší osobní vztah

Když si pustíte seriál v originále, tak k němu máte osobní vztah a mluví ho rodilí mluvčí. Ostatní podmínky ale nesplňuje. S texty z internetu nebo poslechem z rádia je to podobné. Takové texty mohou být použity pro nácvik porozumění, čili k účelu, pro jaký je poslech většinou vnímán.

Když začnete poslouchat audionahrávky pro výuku mluvení, tak nastane podstatná změna. Sytý ale hladovému nevěří. Je těžké to vyprávět někomu, kdo nezažil. Nezbývá než věřit, vyzkoušet si to nebo vyzpovídat někoho, kdo to již má za sebou. Na to jsou slova krátká.


"Ok, rozšíření o poslechy je asi dobré, ale nebylo by přeci jen lepší cvičit mluvení mluvením. Např. platit si konverzaci s rodilým mluvčím?"

To samozřejmě možné je a výsledek se také dostaví. Záleží na tom, v jaké fázi se vaše angličtina nachází. Když mluvčímu nebudete rozumět, tak ho můžete požádat, ať vám vše zopakuje. Můžete ho požádat, ať vám dává příklady pro různé použítí klíčových slov jazyka, můžete ho požádat, ať vám zopakuje předcházející témata, můžete ho požádat, ať mluví pomalu.

Takto si ale z rodilého mluvčího uděláte hodně drahou audionahrávku. Navíc vám příliš neporadí, protože v této fázi potřebujete vysvětlit něco občas i v češtině.

Aby bylo jasno !!!
Klasickou výuku ani rodilé mluvčí nezatracujeme, ale ...

Své k svému.

Když budete s jazykem začínat, tak nic proti učebnicím, přehledům gramatiky a slovíčkům na lístečkách. Ve škole, v kurzu nebo s angličtinou pro samouky. Uděláte si o angličtině základní přehled, vytvoříte si slovní zásobu, získáte představu o gramatice.

Časem vás začnou svrbět rty a vy budete chtít angličtinu aktivně použít. Jenže ouha, nějak se to zadrhne. To už nepomáhá dělat cvičení z gramatiky těžší, slovní zásobu širší a témata odbornější. To není vaše chyba. Ani nejste jazykový antitalent. V této chvíli dojel ten typ výuky na konečnou.

Je čas na změnu.

Nastává fáze, kdy je potřeba vše dostat pod kůži, uvést do praxe a zautomatizovat. Na to je poslech. Nyní je tím, co vás nastartuje o patro výše. Dostanete do se tak stavu, kdy se pohodlně domluvíte ve všech každodenních situacích. Vůbec nepřemýšlíte, že byste se někdy dostali do úzkých.

Nakonec, všichni, kteří dobře anglicky mluví, si stádiem, kdy měli nastražené uši, museli projít. V různých formách, ale museli, zeptejte se jich. I tento způsob výuky dojde ke svým limitům.

Opět je potřeba se poohlédnout po něčem dalším.

V této chvíli je čas na rodilého mluvčího, sitkom v originále, četbu a poslech všeho možného. To už se anličtinou hlavně bavíte, dokážete si vychutnat její odstíny, humor a slovní hříčky. Nerozptylujete se bojem s běžnou praktickou angličtinou a dostáváte se do stadia, kdy i rodilého mluvčího zaskočíte vtipným obratem nebo neobvyklým spojením.

V čem je tedy zakopaný anglický pes?

Z našeho pohledu se na fázi uvedení jazyka do praxe jaksi pozapomíná. Tak se najdou studenti, kteří chodí do kurzů s knihou pod paží celé roky a mohli by téměř překládat Shakespeara. Když mají promluvit, tak se i po těch letech výuky angličtiny červenají a jsou si nejistí. Podobným příkladem je výuka na školách, kdy se ustrne v první fázi po celou dobu studia a maturanti anglicky dobře nemluví ani nerozumí, ale mají dobré výsledky v písemných testech.

Na druhé straně se někteří studenti pokoušejí předčasně naučit s rodilými mluvčími a zároveň jim unikly základy jazyka a trvale dělají elementární chyby.