+420 603 201 323 (Po-Pá 10-16h)

Budoucí čas


Budoucnost budoucím časem nekončí


Budoucí čas pro praxi a pro život


Předpřítomný čas (pro Kláru v české škole)


Předpřítomný čas
(pro Kláru ve světě 1.díl)


Předpřítomný čas
(pro Kláru ve světě 2.díl)


Divná česká angličtina


PRO STUDENTY ANGLIČTINY PRO REBELY

Předpřítomný čas v angličtině

Milá Kláro, tady máš návod, jak být úspěšná v testech, u maturity nebo před českou učitelkou.

Příště ti řeknu, jak používají předpřítomný čas rodilí mluvčí.

Když se budeš bavit s nerodilým mluvčím (pravděpodobně se učil z nějaké podobné učebnice, všichni gramatikotvůrci, nerodilí lektoři a vyučující jazyků ty definice od sebe stále dokola jen opisují), tak se pro použití předpřítomného nebo minulého času řiď jednou zásadou:

Přepřítomný čas
použij pro popis
NEukončeného stavu,
(který má vztah k minulosti)

Minulý čas
použij pro popis
ukončeného
stavu

I have known him for 20 years.

Znám ho dvacet let.

Mluvím o aktuálním délce, jak dlouho ho znám. Průběžně se tato informace bude ještě měnit.
Popsal jsem NEukončený stav.

I knew him for 20 years.

Znal jsem ho 20 let.

Asi už nežije. Nikdy ho již nebudu znát déle.
Popsal jsem ukončený stav.

I have worked there for three years.

Pracuji tam tři roky.

Stále tam pracuji a aktuálně jsou to tři roky. Ale každý rok, co tam budu pracovat se ta informace bude stále měnit.
Popsal jsem NEukončený stav.

I worked there for three years.

Pracoval jsem tam tři roky.

Už tam nepracuji. Že jsem tam pracoval tři roky bude platit zítra i za deset let.
Popsal jsem ukončený stav.


I have seen the film twice.

Viděl jsem ten film dvakrát.

Toto je aktuální počet mých zhlédnutí filmu. Ale za týden to může být jinak.
Popsal jsem NEukončený stav.

On Sunday I saw the film twice.

V neděli jsem viděl ten film dvakrát.

Neděle se už nevrátí, tak už se to nemůže nikdy změnit.
Popsal jsem ukončený stav.


Nobody has ever climbed that mountain.

Tu horu nikdo nikdy nevylezl.

To ale ještě neznamená, že se tento dočasný stav nikdy nezmění a horu někdo nesleze.
Popsal jsem NEukončený stav.

Marie Paradis was the first woman to climb Mont Blanc.

Marie Paradisová byla první žena, která zdolala Mont Blanc.

Nikdy to nebude již žádná jiná žena, která vylezla první na Mont Blanc.
Popsal jsem ukončený stav.


I have never been to Prague.

Nikdy jsem nebyl v Praze.

Toto je aktuální stav mých návštěv Prahy. To se ale může změnit a do Prahy se třeba ještě někdy podívám.
Popsal jsem NEukončený stav.

I never was in Prague as a child.

Jako dítě jsem nebyl nikdy v Praze.

To se již nikdy nezmění, protože děcko již nikdy nebudu :-(
Popsal jsem ukončený stav.


Na všechny uvedené příklady stačí, když si položíš jednoduchou otázku:

"Je už ta informace neměnná?"

A hned víš, jak použít předpřítomný nebo mimulý čas.

I have bought a new bike in August.

I have bought a new bike for 9.000 Kč.

I have bought a new bike in E-shop.

I bought a new bike in August.

I bought a new bike for 9.000 Kč.

I bought a new bike in E-shop.

To se již nikdy nezmění, že jsem si koupil nové kolo v srpnu, za 9000Kč a to, že jsem ho koupil v E-shopu. Na vše platí ukončený stav=minulý čas.


Když si zapamatuješ, že i aktuální stav je stále NEukončený, tak žádnou jinou poučku než rozlišit ukončený / NEukončený stav nebudeš při použití minulého a předpřítomného času nikdy potřebovat. Vždycky dostaneš jedničku.Co tě může mást

1. Není ti vždy jasné, jde-li o stav ukončený nebo neukončený

She has just left.

Právě odešla.

Slovo "právě" je pro nás pocitově stejné jako "před chvílí". V Čechách se vnímá až do okamžiku, kdy jsem ho vyslovil, tak jde o vyjádření aktuálního=NEukončeného stavu.

I haven't seen him recently.

Poslední dobou jsem ho neviděl.

"Poslední dobou" zasahuje v Čechách až do okamžiku, kdy jsem to vyslovil, tak jde o aktuální stav. I když pocitově zasahuje do minulosti.

She left a while ago.

Před chvíli odešla.

"Před chvílí" je pro nás neurčité. Pocitově zasahuje i do aktuálního stavu, tak tápeme. Ale i ta chvíle již skončila (stejně jako "před týdnem odešla", "před minutou odešla" atd.), tak jde o ukončený stav.


2. Ukončený stav musí nastat fyzicky. Nestačí, aby proběhl jen v mé mysli

I have bought a new bike for my daughter for Christmas.

Koupil jsem dceři k Vánocům nové kolo.

Vánoce teprve budou. Jsem rozhodnutý ti na 100% kolo dát. Mohou však nastat okolnosti, které změní situaci (kolo nám někdo ukradne z garáže, komunisti zruší Vánoce apod.). Fyzicky vše ještě neproběhlo, proto jde stále o NEukončený stav.

I bought a new bike for my daughter for Christmas.

Koupil jsem dceři k Vánocům nové kolo.

Takto to mohu říci, když je už po Vánocích a kolo jsi dostala. Fyzicky vše již proběhlo, tak se stalo ukončeným stavem.
Takto mluv v Čechách.
Teď se podívej, jak používají předpřítomný čas rodilí mluvčí. Takto bys měla, Kláro, mluvit ve světě