+420 603 201 323 (Po-Pá 10-16h)

5 hlavních rozdílů mezi Angličtinou pro rebely
a klasickými kurzy


Angličtina pro rebely má původ také v klasických kurzech. Jejich slabiny se daly ale napravovat pouze kosmeticky. Proto bylo potřeba každou slabinu nahradit něčím funkčnějším. Časem se postupným zlepšováním Angličtina pro rebely vyvinula tak, že dnes již klasické kurzy zdaleka nepřipomíná. Zde jsou hlavní současné rozdíly.


Klasický kurz

Angličtina pro rebely

1. Pro všechny a pro nikoho

Obsah a texty k nové látce vytvářejí lektoři nebo je přebírají z externích zdrojů (učebnice angličtiny, internet ...). Pasivně tak přijímáte to, co vám připravil někdo jiný.

Ne vždy jsou takové texty něčím, co by vás zaujalo, což snižuje chuť s nimi pracovat.

1. Jste ve středu dění

Na tvorbě se aktivně podílíte během seznamování s novou látkou.

Do obsahu tak můžete promítnout témata z vašeho každodenního života. K obsahu máte osobní vztah a je vám blízký. Učení je zábavnější.


2. Chyby, které nenaučí

Po vysvětlení nové látky začínáte opakovat. Následují příklady, cvičení a další aktivity. Snažíte se převést nové poznatky do praxe. Jeden student mluví, ostatní ho poslouchají. Lektor provede opravu, někdy se doladí výslovnost a řada je na vašem kolegovi.

Podstatnou část času posloucháte angličtinu s chybami, neboť je nutné, aby se zapojili všichni.

Ale učit ze z chyb jiných v jazyce neplatí. Do zahraničí také nikdo nejezdí, aby se učil touto cestou. Každý chce slyšet vše desetkrát správně v různých situacích, a potom je schopen to použít při mluvení.

2. Student nezdržuje studenta

Při hodinách se neopakuje, nezkouší, neprocvičuje. Většinu času se soutředíte na seznámení s novou látkou. Tu máte za úkol promítnout do svých domácích prací.

Domácí práce se zpracují, sestaví se z nich učební texty a dvojjazyční mluvčí udělají korektury. Profesionální rodilí mluvčí provedou audionahrávky, které obdržíte.


3. Nevíte, kam dřív skočit

V hodinách se vám míchá dohromady nová a stará, ještě nezažitá látka. Nemáte tedy dostatek možností a času starou látku dostat "pod kůži", a tak často bojujete s tím, co jste již měli umět.

Lepší nebo horší studenti se musí přizpůsobit většině nebo plánu výuky.

3. Jedno pěkně po druhém

Následuje čtyřtýdenní blok opakování, kdy posloucháte audionahrávky. V této fázi nejste rušeni novou látkou a vzniká dostatečný prostor, abyste si vše zažili.

Pro poslechy je zbytečné, abyste seděli v učebně. Jste po celou dobu opakování v kontaktu s lektorem. Můžete individuálně konzultovat všechny otázky, které vám během opakování mohou vzniknout.

Horší nebo lepší studenti si mohou opakování poslechů přizpůsobit svým schopnostem.


4. Špatné vzory pro vaše uši

Většinu času v hodinách slyšíte jinou angličtinu, než je ta reálná. Proto pak bojujete s výslovností a při styku s živou angličtinou máte často trable s porozuměním.

4. Zasloužíte si originál

Audionahrávky provádějí vždy jen rodilí mluvčí. Celý čas opakování jste vystaveni jen reálné angličtině.


5. Je to na náhodě

V hodinách slyšíte některá slova nebo obraty vícekrát než je nutné, jiná naopak méně nebo jen jednou, a tak nemáte možnost si je zapamatovat.

5. Nic se vám neztratí

Obdržíte plán poslechů založený na principu rozloženého opakování. Nemůže se přihodit, aby některý obrat nebo slovo zapadlo a váš čas strávený v hodinách nepřišel vniveč.Najděte dalších 10 rozdílů

Přijďte si zapátrat

Rezervujte si místo. Vyberte město a vyplňte kontaktní údaje. Děkujeme.

Antispam 
2+4=

Časy, kudy na pobočky atd.
Proč přijít na informační schůzku